• Hopi

לחרוט על אבן ליבך (משל)


שני חברים הלכו במדבר, בנקודה מסויימת במסעם החל ויכוח בניהם, ובשיאו אחד החברים סטר לחברו על הלחי. החבר שקיבל את הסטירה נפגע מאוד אך ללא מילה פשוט כתב על החול:

"החבר הכי טוב שלי סטר לי היום על הלחי". הם המשיכו במסעם עד שהגיעו לנווה מדבר שופע מים והחליטו להתרחץ במימי האגם. אותו חבר שקיבל את הסטירה שקע בבוץ והחל לטבוע אבל חברו הטוב בא והציל אותו. אחרי שהתאושש מהטראומה שעבר חרט על אבן: "החבר הכי טוב שלי הציל היום את חיי". החבר שסטר לו קודם על הלחי ועכשיו הצילו שאל אותו: "אחרי שסטרתי לך על הלחי כתבת בחול ועכשיו חרטת באבן למה?" חברו השיב לו: "כשמישהו פוגע בנו אנחנו צריכים לרשום את זה בחול כדי שרוח המחילה תוכל למחוק את זה, אבל כשמישהו עושה לנו משהו טוב כדאי לנו לחרוט את זה על אבן כדי ששום רוח לא תוכל למחוק".

לימדו לכתוב את פגיעותיכם ועלבונותיכם על החול,

לימדו לחרוט את הברכות והטוב שבכם על אבן.

בואו נלמד מחילה וחמלה ולא מלחמה.

9 views

Related Posts

See All