top of page

תרומות

אהבה זה חינם!
אבל תוכניות חינוכיות, כנסים, הסברה ופרויקטים -
אלו עולים כסף והרבה כסף.
בזכות התרומה הנדיבה שלך הרבה טוב יוכל לקרות.
כל סכום, לפי רצון ויכולת, יוכל לתמוך לקדם
ערכים חיוביים ואהבה בחברה הישראלית.

 

קבלה על תרומתך תשלח במייל חוזר בברכה על הנדיבות.
תודה רבה מכל הלב!

 

אנחנו ארגון א-פוליטי לחלוטין וללא כוונות רווח שקם ב2014
(משרד האהבה - חברה לתועלת הציבור בע"מ).
כל הפעילויות שלנו מבוססות מתנדבים ותרומות.
כל מקורות המימון הן רק מפעילות ומתרומות פרטיות.

 

פרטי החשבון שלנו לתרומות:

בנק לאומי (10)
סניף 806 
מספר חשבון:  651900/49
משרד האהבה, חברה לתועלת הציבור בע"מ

bottom of page