• Hopi

לחיות דרך החייםהחיים הם מרחב של הזדמנויות, אפשרויות והיתכנויות. בבית הספר של החיים יש המון הזדמנויות בכל רגע ובכל סיטואציה, ואפשר לומר שלב תהליך ההתפתחות של האדם עוסק בהזדמנויות. המילה ''התפתחות'' היא מלשון ''היפתחות'' ומכוונת אותנו להיפתח להזדמנויות ומרמזת על המפתח האמיתי לגדילה. המרחב הפתוח הוא החירות העילאית והוא נחווה במהותו כאשר אתה חווה שיש אפס מגבלות ורק אפשרויות. החיים בנדיבותם, יספקו לך את כל ההזדמנויות לטפח כל מה שרק תבחר.

כשמישהו מייחל לאומץ, אז הוא לא מקבל "אומץ" על מגש. אלא הזדמנות להיות אמיץ. כשמישהי מתפללת לחופש אז היא לא מקבלת "חופש" בזריקה לוריד אלא הזדמנות לגלות חופש.


החיים מספקים את כל ההזדמנויות. נגיד שאת רוצה לטפח אינטימיות. אפשר לחשוב בטעות – "אני אלך לסדנת אינטימיות ואטפח שם". אבל זה לא עובד ככה. אמנם הסדנה תתן לך כלים ורעיונות ותובנות אבל החכמה היא ליישם את הטיפוח ביומיום. המקום בו אתה נמצא זה שדה האימון שלך. החיים עצמם הם זירת התרגול. זה לא חכמה לטפח במערה מבודדת. אם אתה רוצה לטפח הוויה של נתינה ללא תנאי אז איך תעשה זאת במעבדה? אם את רוצה שלווה, אז האתגר הוא להכנס למחוזות המאתגרים לכאורה של המציאות ולמצוא שם את השלווה. כמו שאמר הבודהא "חיו בשלווה בין חסרי המנוח".

החכמה היא לחיות את החכמה. לתרגם את החכמה לדרך חיים. "דרך חיים" משמעותה כשמה – לעבור דרך החיים. דרך חיים מטמיעים בפעולות חוזרות ונשנות של הרגלים איכותיים עד הפיכתם לטבע חדש. אפשר לראות זאת כהתקנה של תכנה במחשב – של כיוונון מחודש בפנימיות. חיינו הם תרגול בלתי פוסק בלהיות חיים. אני מתאמן כל יום. אני הולך ונהיה מומחה בזה – בלהיות חי בכל מאודי. אתה יכול למצות את החיים ויכול להחמיץ אותם. אשרי מי שבוחר בכוונה מלאה לחיות!

לא חסר לך אף פעם משהו לתרגול שלך. כל מה שאתה צריך לטיפוח שלך יש לך כרגע. שיהיה בכיף :)


9 views

Related Posts

See All