• Hopi

איזה מזל (משל)


מושון החכם היה עונה לכל דבר במילים "איזה מזל שלא היה יותר גרוע".

יום אחד זה נמאס על חברו והוא ניסה ללמד אותו לקח.

במפגש הבא ביניהם הוא פנה אליו ואמר:

"מושון, אתמול חלמתי שמתתי, שהושלכתי לגהנום וסבלתי מייסורי נצח".

"וואוו, איזה מזל" אמר מושון בהקלה, "טוב שלא היה יותר גרוע".

"איך אתה יכול להגיד את זה??" התעצבן החבר: "מה מזל בזה?"

מושון התבונן בו היטב והשיב: "איזה מזל שזה לא קרה באמת."


ואת/ה?

האם אתה יודע להבדיל בין המזל הטוב שלך לבין הסיוטים המדומיינים שלך?

האם מחשבותיך מגרשות אותך מגן העדן של בריאת החיים בהווה אל הפחדים הלא ממשיים?

האם הנך בעל/ת תבונה לעמוד על ההבדל?


תקשיבו למה שהציירת פרידה קאלו המדהימה אמרה על זה:

"אני אף פעם לא מציירת חלומות או סיוטים. אני מציירת מציאות משלי".

14 views

Related Posts

See All