top of page
  • Writer's pictureHopi

על אדישות ועוצמה

מה הקשר בין בריחה, אדישות והיעדר עוצמה? כשאנחנו בורחים מאחריות, הבריחה נחווית כהדחקה של רגשות ואימוץ אמונות של היעדר עוצמה אישית. מי שמתרגל בריחה והימנעות במשך שנים ימצא שההדחקה לבשה התגלמויות של דכאון, עייפות וחוסר אונים, חוסר עניין ומשמעות או גרוע מכל... אדישות. באנגלית אדישות נאמרת indifference ובתרגום מילולי "לא-משנה". יש חוקרי תרבויות אומרים שהאדישות הפכה מגיפה קלינית במהלך מלחמת העולם הראשונה שהתנאים המזוויעים בחזית הובילו להלם כללי בקרב מליונים, ושמאז העולם לא יצא מאותו אדישות של הלם קרב. ברמה האישית מה מתרחש? האדם לומד שהוא "לא משנה". כאשר אדם כל כך מתנער מאחריותו לחייו, לגופו, לדיבור שלו ולמעשים שלו, הוא ידכא את עוצמתו ויהפוך אדיש ליכולתו להשפיע על המציאות שלו. התבוננו בחמלה במקומות בהם אתם חשים/ות נטולי יכולת השפעה על המציאות שלכם/ן - שם אתם/ן עשויים לגלות שלא פעם ברחתם מאחריות וויתרתם על כח ההשפעה שלכם/ן.


259 views

Related Posts

See All
bottom of page