• Hopi

התלמיד שראה את בודהה במדיטציה (משל)


נזיר צעיר בא בהתרגשות אל ראש המנזר ומספר לו בקול נרגש:

"מורי, סוף סוף זה קרה.

ישבתי למדיטציה וראיתי את הבודהה מתגשם מולי,

הוא ריחף באוויר עטוף הילה סגולה וקרץ לי בעינו. זה היה מרטיט ומרגש".


ראש המנזר חייך והשיב:

"בני, אכן מאמציך נושאים פרי,

ואם תמשיך להתמיד במדיטציה אז אולי הוא ירים את התחת השמן שלו,

יסתלק, ויפסיק להפריע לך לתרגל".


בואו לא "ניפול" לעולם הצורות ולאלילות.

כך לימד הבודהה, כך לימדו אברהם וישו וכל החבר'ה. אין צורה מקובעת ומוגדרת להארה, לאהבה ולחיבור לרוח ולנשמה.

מי שחושב שמצא את "האמת" בצורה, משול למי שאחז בקליפה וחשב שהיא ליבת הפרי. התמידו בתרגול, קלפו את הקליפות, ומחוזות נפלאים ייפתחו ויגלו סודם.

3 views

Related Posts

See All