• Hopi

לנקות את החלון


יש סיפור על זוג שהתחתן ועבר להתגורר בשכונה שקטה. בבוקר הראשון בביתם, ראתה האישה שכנה תולה כביסה לייבוש ואמרה לבעלה: "איזה כביסה מלוכלכת תולה השכנה במתלה הכביסה! אולי היא צריכה סבון חדש? אולי אוכל ללמד אותה … אולי לעזור לה לכבס את הכביסה?" הבעל החריש ולא הגיב. וכך, יום אחר יום, בכל פעם שהשכנה תלתה כביסה באור השמש חשופה לרוח, חזרה האישה על הערותיה. כעבור חודש, הופתעה האישה לראות את השכנה, תולה כביסה נקייה. היא אמרה לבעלה: "תראה את השכנה! סופסוף היא למדה לכבס, כנראה שכנה אחרת לימדה אותה". "לא", אמר הבעל: "היום קמתי מוקדם וניקיתי את החלונות שלנו".


אלו הם חיינו. ה"חלון" מסמל את הפילטר דרכו אנו מסתכלים על המציאות. אנחנו לא רואים את הדברים כפי שהם אלא כפי שאנחנו.

אנחנו כל כך אוהבים בתרבות הפוסט-מודרנית להגיד "האמת שלי" אבל שווה לשקול שאולי זאת לא האמת שלך אלא פעמים רבות השקר שלך. האמת היא השגה רוחנית ללא צדדים. היא שלמות. היא כוללת צדדים רבים והרחבת הדעת לכדי תפיסה שלמה של המציאות ולא צמצומם לתפיסה צרה של צד אחד בלבד. המילה "אמת" היא מאלף ועד ת', כוללת כל. זה היה יכול להיות מעניין מאד אם אנשים היו אומרים "השקר שלי" במקום "האמת שלי" ואולי משחרר יותר. משחרר מתוך הדעת שמפטפטת ללא הפסק "בעד" ו"נגד" ומשחרר מלהעביר ביקורת על אחר כל עוד ליבנו לא נקי כמו החלון שבסיפור. לכל אחד כדאי לנקות את החלון. החיים הופכים בהירים יותר ויותר.

8 views

Related Posts

See All