top of page

אירועים

האירועים שלנו מתמקדים בקירוב לבבות בין אנשים, תכנים עמוקים ומרתקים על החיים ועל אהבה וערכים, ותמיד עטופים באמנות וצבעים. הם נועדו להסברה והעצמת אנשים לעבר תרבות של אהבה ואנחנו ממשיכים לקיים אותם מדי שנה.

(לחצו על תמונת האירוע לפרטים נוספים)

חגיגת אהבה בט"ו באב

חגיגת אהבה בט"ו באב

וכולנו אור איתן

וכולנו אור איתן

אירוע בערב יום השואה

אירוע בערב יום השואה

האסיפה הגדולה

האסיפה הגדולה

ארוע ערב יום הזיכרון

ארוע ערב יום הזיכרון

bottom of page