top of page

התכנית לארגונים

אנו מאמינים שאדם מאושר הוא סימן לארגון בריא ומפתח לחברה משגשגת. 
כיום ידוע שאחד המפתחות לשגשוגו של עסק טמון בתרבות ארגונית שמעצימה, מייחדת את העובדים ומעודדת תקשורת פנים-ארגונית חמה ובינאישית. תקשורת מבוססת ערכים כמו שיתוף, תמיכה, הפרייה הדדית, פרגון, אכפתיות, אמון, נאמנות, תחושת משמעות ואף חזון משותף.


התכנית שלנו מציעה סדנאות שיוצרות מרחב אנושי אמיתי ומעניקות ליחידים, צוותים ומחלקות כלים יישומיים ויום-יומיים וממלאות בהשראה לאחריות, מנהיגות אישית, ותחושת שייכות למארג אנושי הפועל יחד לחזון משותף בהרמוניה וסינרגיה. הן משפרות את חוויית ה-well being האישית, הקבוצתית ובכל סביבת העבודה.

סדנאות הדגל של התכנית:

#1 מנהיגות ויצירתיות

לגלות אחריות, יוזמה ויצירתיות

  1. העצמה וחיבור למקורות ביטחון עצמי ומנהיגות אישית

  2. פיתוח אחריות ויוזמה שמקורן בחופש וייחודיות

  3. הקניית גישה יצירתית לעבודה ולחיים בכלל

#2 מאני לאנחנו

להרגיש ייחודי, להרגיש ביחד

  1. חיבור אנושי אישי וקבוצתי

  2. שיפור התקשורת הבינאישית ומערכות היחסים בין החברים

  3. יצירת סביבת עבודה חמה, מגובשת, סינרגטית ושוקקת חיים

#3 חזון וערכים

להתמלא ברוח חזון, בערך ומשמעות

  1. חיבור לחזון אישי, קבוצתי ולחזון החברה

  2. הגברת תחושת שייכות ומשמעות בלב העובדים

  3. הבנת השגרה היומיומית בתוך ההקשר הגבוה של החברה

Anchor 2

תרבות ארגונית של אחדות

בתרבות הארגונית של ימינו לרוב מושקע מאמץ רב בפיתוח עסקי, מיתוג ומיצוב חזות החברה.

הצלחת הארגון והעמידה ביעדים תופסים תשומת לב מרכזית בשוק התחרותי, ולעיתים שוכחים שהארגון חי ופועם דרך העובדים בו, שהם בראש ובראשונה בני אדם.

ריבוי תקשורת וירטואלית של מיילים ורשתות חברתיות מקשות על ה-Well-Being הבסיסי של העובדים, ותחושת החיבור האנושי ביניהם מצומצמת. כל אלו בשילוב המציאות הארץ-ישראלית יוצרים מתח רב ששוחק את העובד ומקשה על התפוקות. המעורבות הרגשית של האדם לארגון בו הוא עובד נחלשת, המוטיבציה והמרץ פוחתים ועימם מידת ההשראה, המסירות והמחויבות לחברה.

מחקרים מוכיחים שאחד המפתחות החשובים בתחום הוא תרבות ארגונית שמעצימה את העובדים, מייחדת אותם ומעודדת תקשורת פנים-ארגונית חמה ובינאישית המבוססת על שיתוף, תמיכה, הפרייה הדדית, חביבות, פרגון, אכפתיות, אמון, נאמנות, תחושת משמעות ואף חזון משותף.

אדם העובד בחברה כזו, בין אם מנקה או מנהל, יחווה עצמו כחלק מהותי וייחודי מחברת בני אדם הפועלת יחד להגשים מטרה משותפת ומקבלת אותו כפי שהוא. הוא יהפוך שגריר למופת של החברה, יהיה אפקטיבי יותר ויהיה מוכן לתרום מעל ומעבר לנדרש. הוא אף יקרין את נאמנותו ושביעות רצונו בכל סביבתו. אדם מאושר הוא סימן לארגון בריא ומפתח לחברה משגשגת.

תוצאות התכנית 

העובדים מגיעים לעבודה עם ידיעה שהם באים למקום שבאמת אכפת מהם ומקבלים אותם כפי שהם.

ההגנות וה"פוזות" יורדות ואנשים מרשים לעצמם להיות מי שהם ומתוך זה לתת מהלב למקום עבודתם.

החברה מגובשת ומערכות היחסים בה בריאות, מפרות ומזמינות אפקטיביות וסינרגיה.

אדם שעובד מאהבה ומחזון עובד כאילו מדובר בעסק האישי שלו מתוך רצון להעצים ולתת כמה שיותר.

bottom of page