• Hopi

פתאום היא מתפרצת


בדרך כלל כשאנשים מדברים על המושג אהבה הם מתכוונים לקשרים בינינו. אבל "קשר" הוא רק היבט מצומצם בהרבה של האהבה. כשאני מדבר על אהבה אני מדבר על מזון היקום שקיים בכל דבר ובכל מקום, על מצב הוויה בו היישות שלנו פועמת מהמרכז ומאוחדת עם הכל, ומשם היא מתרחבת בשפע אדיר ומגיעה לכל האנשים, לכל היצורים החיים, לכל העולם, בלי חשבון ובלי תנאי.


אם אתה מצמצם את האהבה למישהו אחד או לקומץ אנשים אז אתה מחמיץ את האפשרות האדירה של אהבה. אם אתה מצמצם את האהבה אז אתה מפספס את החוויה הכבירה של הרפיה מוחלטת, של אמון. רק בתוך ההרפיה המחולטת היא תוכל להתפרץ. כמילות השיר הידוע "אהבה, פתאום היא מתפרצת". ההתפרצות הזאת היא תהליך נטול שליטה והיא החופש העילאי.


היטיב לומר זאת איינשטיין הגאון: "האדם הוא חלק מהשלם שאנחנו מכנים "היקום", חלק המוגבל בזמן ובמרחב. הוא מרגיש את עצמו, את מחשבותיו ואת תחושותיו כמשהו נבדל מיתר העולם, שהוא סוג של אשליה אופטית. האשליה הזאת הפכה לכלא שלנו, היא מגבילה אותנו באמצעות הרצונות הפרטיים שלנו והתקשרותנו לחוג צר של אנשים הקרובים לנו. מטרתנו להשתחרר מתוך הכלא הזה, להרחיב את תחום השתתפותנו עד כל יצור חי, עד העולם השלם במלוא תפארתו. אף אחד לא יצליח לבצע משימה כזאת עד הסוף, אבל המאמצים עצמם להגיע למטרה הזאת הם חלק מהשחרור והבסיס לביטחון הפנימי".

89 views

Related Posts

See All